Nastavení obchodu

V nastavení obchodu v pluginu je nejdříve potřeba vložit do formuláře data, která jste získali ve vašem účtu na Uložence. Více o tom, jak a kde tyto identifikační údaje vygenerovat, najdete zde.

Přejděte si opět do Toret plugins – Uloženka v menu ve Vaší administraci.

Do políček pro API klíč a ID obchodu vložte příslušné údaje.

Pojďme si podrobněji vysvětlit další pole, která je potřeba specifikovat pro nastavení Vašeho e-shopu.

Podací pobočka – Zde vyberte ze seznamu tu pobočku, na které budete zásliky podávat

Odesílání zásilky do systému Uloženky – V této možnosti vyberte, při jakém stavu objednávky se tato odešle automaticky do systému Uloženky pro její další zpracování. Doporučujeme nastavit na „Po vytvoření na děkovné stránce“ , aby nedocházelo k problémům

Zobrazení dopravy zdarma – Dalším důležitým krokem je upřesnění, kdy se bude zobrazovat doprava zdarma. V pluginu je ve výchozím stavu nastaveno „Zdarma budou všechny druhy dopravy“. Výběr záleží na tom, jaká si nastavíte kritéria prodeje, např. výše minimálního nákupu, kupóny, atd. 

Pokud budete chtít aktivovat a specifikovat cenu za dopravu zdarma později v nastavení a aktivaci doprav, v tomto poli musíte zvolit možnost Definovat pro každou dopravu zvlášť.                                  . 

Vypnout odesílání do Zásilkovny – Tato možnost umožňuje vypnutí automatického odesílání objednávek do systému Zásilkovna

Vypnout DPH u pojištění – Zde zaškrtněte, pokud si přejete nebo je nutné vypnout DPH u pojištění

Nakonec nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit. 

 

Další pluginy pro WooCommerce od Toret