Aktivace doprav

Vzhledem k tomu, že plugin Uloženka nabízí několik druhů doprav, bude je potřeba nejprve aktivovat a poté jednotlivě nastavit.

Přejděte do menu v administraci, záložka Toret plugins – Uloženka. Na obrázku níže již vidíte tabulku s načtenými dopravními službami, ale není tomu tak při prvním nastavení pluginu. Tabulka bude prázdná a pro její načtení je potřeba kliknout na tlačítko Načíst dopravce.

Po načtení se Vám zobrazí ty dopravy, které Uloženka nabízí a nebyly Vámi nějakým způsobem omezeny.

Jak jsme již popsali v kapitole Napojení na Uloženku, pokud omezíte na portále Uloženka služby jen na některé z nich, bude nutné plugin aktualizovat opětovným kliknutím na Načíst dopravy. Zde je důležité upozornit, že pokud budete z jakéhokoliv důvodu aktualizovat tento seznam doprav, po jeho načtení je potřeba znovu nastavit každou jednu ze služeb, včetně načtení poboček.

Pojďme si podrobněji, sloupec po sloupci,  vysvětlit nastavení doprav:

  1.  ID – zde můžete ještě můžete dopravu aktivovat
  2. Offset – pomocí tohoto pole nastavte pořadí, v jakém se budou dopravy zobrazovat na stránce Pokladna. Pokud tato pole nebudou vyplněna, zákazníkům bude na pokladně k dipozici pouze první a poslední ze seznamu služeb.
  3. Dopravce – v tomto sloupci najdete jméno dopravní služby, jak je k dispozici na Uložence
  4. Služba – zde je název dopravy tak, jak se bude zobrazovat zákazníkům na pokladně
  5. Počet poboček – v případě, že má daná služba pobočky, tady bude zobrazen po načtení jejich počet
  6. Načíst pobočky – pokud má doprava pobočky, objeví se v tomto sloupci aktivní tlačítko pro jejich načtení. Toto je nutné provést pro každou jednu dopravu zvlášť.  Jak již bylo upozorněno dřívě v této kapitole, v případě, že bude aktualizován seznam služeb, bude nutné také znovu načíst jednotlivé pobočky.
  7. Doprava zdarma – jestliže nabízíte dopravu zdarma, zaškrtněte toto políčko u dané dopravní služby
  8. Cena dopravy zdarma – v případě, že jste v předešlém kroku aktivovali dopravu zdarma, do tohoto pole bude potřeba specifikovat minimální částku, kterou bude muset zákazník ve Vašem e-shopu utratit, aby měl dopravu zdarma. Upozornění: Aby byly tyto možnosti funkční, je ještě nutné zkontrolovat, že v tabulce Nastavení obchodu, více zde, máte v řádku pro dopravu zdarma vybránu možnost  Definovat pro každou dopravu zvlášť.

.

Níže uvádíme příklady, jak se budou jednotlivé dopravy zobrazovat zákazníkovi na pokladně. Seznam jednotlivých doprav, který je k dispozici bude, samozřejmě, vždy zobrazen pro zemi, která je uvedena v adrese doručení.

Pro doručení v ČR Zde jsme zvolili samotnou Uloženku, kde je k dispozici i seznam jednotlivých poboček, ze kterých je nutné vybrat.

 

Pro doručení na Slovensku jsme vybrali jako příklad Balíkomat.

               .

Další pluginy pro WooCommerce od Toret